Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții puternice

Guvernarea eficientă este o precondiție importantă pentru implementarea unei reforme sectoriale și realizarea angajamentelor importante în baza ODD. Totuși, autoritățile publice ale Republicii Moldova se confruntă cu o situație dificilă, deoarece serviciul public nu este întotdeauna atractiv și nu oferă motivație profesioniștilor onești și eficienți – ceea ce rezultă în fluctuația mare a personalului și pierderea memoriei instituționale și a capacităților personalului, funcții suprapuse și responsabilități care nu întotdeauna sunt acoperite de personalull disponibil. Administrația publică nu este evaluată periodic pentru a determina eficiența și utilizarea banilor publici. Cadrul de reglementare cu privire la organizarea administrației publice este încă fragmentat și inconsistent. Procesul decizional nu este totalmente participativ sau nu răspunde necesităților cetățenilor, nu este suficient de transparent și bazat pe dovezi. Axarea pe nevoile persoanelor nevoiașe și vulnerabile nu este întotdeauna prezentă în procesul de elaborare a politicilor.

În schimb, aceste provocări de guvernare sunt reflectate într-o supremație precară a legii, acces redus la justiție (ceea ce este considerat inefectiv și non-receptiv față de cetățeni), corupție profundă și violență împotriva femeilor și copiilor. Încrederea publică în justiție scade, în timp ce Guvernul Republicii Moldova este în mod frecvent condamnat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, unde în ultimii 18 ani, Moldova a pierdut mai mult de 300 de procese și a achitat compensații în valoare de 16 milioane de euro. Indicele de Percepție a Corupției 2015 pentru Moldova califică corupția drept o provocare majoară, cu percepții de corupție majoră în sectorul public. Infracțiunile înregistrate care se referă la violența în familie s-au majorat de 30 de ori în ultimii cinci ani. Una din patru femei (27%) cu vârstă peste 15 ani a fost supusă cel puțin o dată unui tip de violență în familie pe parcursul ultimilor 12 luni, iar jumătate din copii au fost supuși violenței cel puțin o dată în viața lor. Înregistrarea nașterilor rămâne o problemă pentru copiii migranților și a romilor.

Recunoscând importanța guvernării pentru dezvoltarea durabilă, Obiectivul 16 din Agenda 2030 în Moldova are scopul să dezvolte instituții eficiente, responsabile și transparente la toate nivelele, care vor asigura un proces decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ în dezvoltarea politicilor publice și utilizarea banilor publici. Accesul egal la datele și informațiile publice este considerat un activ și un instrument pentru oameni în acest proces. În consonanță cu principiile bunei guvernări, un accent important se va pune pe reducerea tuturor formelor de violență, în special violența în familie și violența sexuală, precum și eliminarea și combaterea abuzului, traficului și violenței împotriva copiilor. Promovarea supremației legii și a accesului egal la justiția incoruptibilă pentru toate femeile, bărbații și copiii trebuie să rezulte în reducerea corupției în toate formele sale și reducerea fluxurilor financiare ilicite, precum și combaterea tuturor formelor de crimă organizată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *